ตุลาคม 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พระราชดำริ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

แนวพระราชดำริ :
            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยที่เต่าทะเล ด้วยทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย นับวันมีแต่จะลดน้อยลง มีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะเต่าทะเล เช่น เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าตาแดง ซึ่งในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมาก บัดนี้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าทะเลไปซื้อขาย เพื่อประกอบอาหาร แม้กรมประมงจะขอแก้ไขกฎหมายประมง เมื่อพ.ศ. 2493 กำหนดให้ผู้ครอบครองเต่าทะเลมีความผิดตามกฎหมาย แต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้น
           สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยได้พระราชทานเกาะมันใน จังหวัดระยอง ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นถวายให้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเล พระราชทานชื่อว่า โครงการสมเด็จฯอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ลักษณะโครงการ :
           การดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเล มี 2 แห่ง คือ
           1. เกาะมันใน โดยดำเนินการเลี้ยงเต่าทะเลตั้งแต่แรกเกิดจนโตขึ้น วัดขนาดตามที่กำหนดแล้วนำไปเลี้ยงไว้ในคอกในทะเลซึ่งมีเนื้อที่ขนาด 30 ไร่ แล้วศึกษาเก็บข้อมูล
           2. เกาะคราม อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของเต่าทะเลตามธรรมชาติ โดยติดเครื่องหมายที่แม่เต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่ประมาณเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พบว่าแม่เต่าตัวเดิมจะ กลับมาวางไข่ห่างกัน 2-3 ปี หรืออาจจะถึง 5 ปี และเก็บข้อมูลแม่เต่าใหม่ที่ขึ้นมาวางไข่ และศึกษาพบว่ามีประชากรเต่าทดแทนกันพอสมควร

ที่ตั้งของโครงการ : เกาะมันใน ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เบอร์ติดต่อ :
- สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 26 ปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :0-2611-5000
โทรสาร : 0-2658-1413
www.pidthong.org

- สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3864-0700 ต่อ 34118, 34228
แฟกซ์ : 0-3869-4160,0-3864-0700 ต่อ 34120,34166
E-mail : rayong@moi.go.th

เว็บไซต์ : http://www.anniversary.queen80th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128:2012-09-13-06-58-32


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

น่าไปเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

อยากไปเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

อยากไปเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

น่าเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

น่าเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

น่าไปเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

น่าไป

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

อยากไป

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
9 ปีมาแล้ว
ทะเลมีความงาม
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
9 ปีมาแล้ว
เทียวให้สนุก
ตวงพร พิลาภ
9 ปีมาแล้ว
ดีมากๆๆๆๆเลยที่ยังมีแห่งอนุรักษ์แบบนี้
อัศวิน ปุยบัณฑิต
9 ปีมาแล้ว
อยากไปดูเต่าอีกจัง