สิงหาคม 2563
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
หน้าแรก > แวดวงท่องเที่ยว > รองนายกฯ "ธนะศักดิ์" - รัฐมนตรี "กอบกาญจน์" พร้อม ผู้ว่าฯ ททท. "ยุทธศักดิ์" ประชุมพัฒนาท่องเที่ยว "เมืองจันท์"

รองนายกฯ "ธนะศักดิ์" - รัฐมนตรี "กอบกาญจน์" พร้อม ผู้ว่าฯ ททท. "ยุทธศักดิ์" ประชุมพัฒนาท่องเที่ยว "เมืองจันท์"

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาปัญหาขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับประกาศให้เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีจุดเด่นเป็นพื้นที่การเกษตรการท่องเที่ยวทางเลือกจึงมุ่งเน้นด้านการเรียนรู้วิธีเกษตรกรรมและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตร และวิธีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนเน้นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ รัฐบาล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รินผักดันโครงการที่สำคัญเพื่อพัฒนาความเป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา, การท่องเที่ยวสีเขียว, การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ, การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม, การท่องเที่ยวทางน้ำ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว


ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดจันทบุรี ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,788,457 คน เพิ่มขึ้น 7.74% นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 80,309 คน เพิ่มขึ้น 26.37% สามารถสร้างรายได้ถึง 5,559 ล้านบาท