ชื่อภาพ : ชลมารควิถี ที่บางทราย
โดย : ยุทธภูมิ ดวงสุภา
คะแนนโหวต : 981
คำอธิบาย : "สะพานชลมารควิถี 84พรรษา"เป็นสะพานเลียบชายทะเล ต.บางทราย จ.ชลบุรี นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรแล้วยังเป็นจุดชมวิวอาทิตย์ตกหลังจากการทำงานของคนเมืองชลอีกด้วย