ชื่อภาพ : จุดชมวิว หาดทรายดำ
โดย : ปทุมพร แก้วสด
คะแนนโหวต : 127
คำอธิบาย : หาดทรายดำ 1 ใน 5 แห่งของโลก