ชื่อภาพ : อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด
โดย : นิศานาถ นาคราช
คะแนนโหวต : 1
คำอธิบาย : เดือนธันวาคม 2555