ตุลาคม 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
หน้าแรก > เล่าสู่กันฟัง > เรื่องเล่าจาก ททท > เมืองต้องห้าม...พลาด Plus ระยอง ตอนที่ 3

เมืองต้องห้าม...พลาด Plus ระยอง ตอนที่ 3

หาดแสงจันทร์ ตั้งอยู่บริเวณ ปากน้ำระยอง อ.เมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองระยองมากที่สุด เพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้นเป็นหาดที่เหมาะแก่การพักผ่อน  หาดทรายขาวละเอียด เนื่องด้วยมีการปรับภูมิทัศน์โดยทำกองหินสร้างเป็นเขื่อนยื่นออกไปในทะเลทำให้เหมือนอ่าวเล็กๆเรียงต่อกัน หาดแสงจันทร์จึงอาจจะดูแปลกตากว่าหาดอื่นๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบขับรถชมวิวไปตามถนนเรียบหาดที่มีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร  ที่หาดแสงจันทร์ยังมีร้านอาหาร และโรงแรมที่พักมากมาย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นตัวเลือกในการพักผ่อนวันหยุด เดินทางสะดวกสบายและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ

ด้านซ้ายสุดของหาดแสงจันทร์ คือ แหลมเจริญเป็นจุดจอดเรือประมงและเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวประมง ที่นี่จะได้เห็น วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน แหลมเจริญยังเป็นแหล่งผลิตน้ำปลาที่มีชื่อเสียง  มีโรงงานทำกะปิ มีร้านอาหารทะเลสดๆให้เลือกหลากหลาย บริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ แต่เป็นแหล่งตกปลาที่นิยมกันเนื่องจากเป็นปากน้ำระยอง มีการสร้างเขื่อนกันลม 

พระเจดีย์กลางน้ำ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2416 สมัยที่พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นเจ้าเมืองระยองในขณะนั้น ท่านได้เข้ามากรุงเทพและผ่านไปทางจังหวัดสมุทรปราการ เห็นองค์พระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำ ท่านจึงจำลองแบบมาสร้างให้เป็นสัญลักษณ์สำหรับชาวเรือที่มาถึงระยอง โดยสร้างเป็นเจดีย์ไว้บนเกาะกลางน้ำ     ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนพื้นที่ประมาณ  52 ไร่ ลักษณะพระเจดีย์เป็นแบบก่ออิฐถือปูน สีขาว ทรงระฆังฐานกลมมึความสูงประมาณ 10 เมตร ด้านหนึ่งของพระเจดีย์ติดกับลำน้ำระยอง อีกด้านติดกับป่าชายเลน ซึ่งปัจจุบันมีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นเพราะว่ามีสะพานข้ามฝั่งไปยังเกาะ  

พระเจดีย์กลางน้ำห่างจากตัวเมืองระยอง 5 กิโลเมตรอยู่ในบริเวณก่อนถึงปากแม่น้ำระยอง ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจำเมืองระยอง มีป่าชายเลนล้อมรอบ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความสวยงามและเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลนด้วย พระเจดีย์กลางน้ำเป็นที่เคารพสักการะของชาวระยองเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ในพื้นที่ 13 ไร่

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีเนื้อที่ประมาณ 52,300 ไร่ หรือ 83.68 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าดงดิบที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุมมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก หน้าผา ถ้ำ ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่งดงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของจังหวัดระยอง มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อาทิไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้ตะเคียนยาง ไม้กฤษณา กล้วยไม้ป่า และเฟิร์นชนิดต่าง ๆ เป็นต้น มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอแกลง กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีภูมิอากาศบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี 26-27 องศาเซลเซียส

ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีฝนตกมีความชื้นสูงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  มีอากาศเย็นสบาย และฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงมี 2 เส้นทาง นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนก่อนเดินศึกษาเส้นทางได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการเดินสำรวจธรรมชาติ จะได้เห็น จุดชมวิวที่สวยงามที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โป่งสัตว์ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ พืชสมุนไพร เป็นต้น 

- เส้นทางที่หนี่ง มีระยะทาง 2 กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง
- เส้นทางที่สอง มีความยาว 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

สถานที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

ผาสวรรค์  เป็นจุดชมทิวทัศน์ ห่างจากที่ทำการอุทยานไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางธรรมชาติ  เพราะระหว่างทางเดินจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของไม้นานาพันธุ์ที่น่าสนใจ หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินสำรวจธรรมชาติที่นี่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง ไม่สามารถเดินลำพังได้

น้ำตกคลองปลาก้าง  ตลอดทางขึ้นน้ำตกจะเป็นป่าธรรมชาติ มีไม้นานาพันธุ์ ระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,310 เมตร น้ำตกคลองปลาก้าง มี 7 ชั้น คือ วังช้างผ่าน, ลานผีเสื้อ, แอ่งเครือสะบ้า, ลานประตูผาชั้นนี้จะมองเห็นสายน้ำไหลผ่านระหว่างก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน คล้ายผ่านออกมาจากช่องประตู สวยงามมาก,ธารเกาะกลาง, วังกระชาย  และธารสายหมอกยังเป็นชั้นที่สวยที่สุดอีกด้วยนักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนที่น้ำตกแห่งนี้ได้เนื่องจากมีค่ายพักแรม

น้ำตกคลองหินเพลิง   เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำไหลตลอดปี ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ทางด้านจังหวัดจันทบุรี สภาพป่าโดยรอบอุดมสมบูรณ์  มีเห็นดอกไม้ที่แปลกตาและอาจพบเห็นสัตว์ป่าบางชนิด

ถ้ำเขาวง   มีถ้ำหินงอก หินย้อยที่สวยงาม เปิดให้เข้าชม 16 ถ้ำ จากทั้งหมดประมาณ 86 ถ้ำ ถ้ำเขาวง เป็นภูเขาหินปูนหลายลูกล้อมเป็นวง มีที่ราบลุ่มอยู่ตรงกลาง  และบริเวณถ้ำเขาวงยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าสงวนอย่างเลียงผาอีกด้วย เนื่องจากบางส่วนเป็นภูเขาสูงชันมีชะโงกผา

น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส)เป็นน้ำตกที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เกิดจากคลองน้ำใส มีต้นน้ำจากป่าเขาชะเมามีทั้งหมดแปดชั้น มีระยะทางเดินเท้า 2.6 กม.ลักษณะน้ำตกเป็นธารน้ำใสรองรับน้ำตกขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

ประกอบด้วย

- ชั้นที่หนี่ง มีแอ่งเล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารมารับประทานได้แค่บริเวณนี้เท่านั้น  ถัดจากชั้นนี้ไม่ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าไป

- ชั้นที่สอง เป็นที่อยู่ของปลาพลวงจำนวนมาก เรียกว่า วังมัจฉา น้ำใสสะอาดสามารถมองเห็นตัวปลา ชั้นนี้ห้ามลงเล่นน้ำ

- ชั้นที่สาม เป็นแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกต เหมือนเป็นสระว่ายน้ำ เรียกว่า “วังมรกต” มีโขดหินและต้นไม้ใหญ่สวยงามกลางป่าที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์
- ชั้นที่สี่  มีต้นไทรอยู่รายรอบป็นแอ่งน้ำลึกและชั้นนี้ เรียกว่า “วังไทรงาม”

- ชั้นที่ห้า เป็นชั้นที่มีกล้วยไม้ขึ้นแซมอยู่ตามแผ่นผา ในชั้นนี้มีชื่อว่า “ผากล้วยไม้” ซึ่งจะออกดอกชูช่อในช่วงเดือน ก.พ. สีสันสวยงามมาก 

- ชั้นที่หก มีสายน้ำที่ไหลผ่านซอกหินแคบจึงมีชื่อว่า  “ช่องแคบ” ซึ่งตั้งตามลักษณะที่มีน้ำไหลผ่านช่องหินแคบๆ

- ชั้นที่เจ็ด มีน้ำไหลตกลงมาจากโขดหินสูงประมาณ 7เมตร เรียกชั้นนี้ว่า  “หกสาย” ตามสายน้ำที่ตกลงมาแล้วแบ่งเป็นหกสายเล็กๆ นับเป็นชั้นที่สวยที่สุดของน้ำตกเขาชะเมา ชั้นนี้เหมาะแก่การเล่นน้ำ เพราะมีแอ่งน้ำและลานหิน เหมือนสไลเดอร์นักท่องเที่ยวจึงสนุกสนานกับสไสเดอร์ธรรมชาติได้ที่ชั้นนี้

- ชั้นที่แปด ห่างจากชั้นหกสายไปอีก 1 กิโลเมตร เดินทางขึ้นไปค่อนข้างลำบาก เพราะเป็นทางชันยาวไกล ชั้นนี้มีน้ำตกจากโขดหินที่มีความสูงกว่าชั้นอื่นมีแอ่งน้ำเล่นน้ำได้เรียกชั้นนี้ว่า “ผาสูง”

ช่วงฤดูฝนต้องใช้ความระมัดระวังและเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าทางเดินค่อนข้างลื่นและมีตัวทากเป็นอุปสรรค

จังหวัดระยองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย นี่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เรายกตัวอย่างมาเท่านั้น  ระยองยังมี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ที่ยังรอให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ

คะแนนโหวต : 0 คะแนนความคิดเห็น : 0 โหวต
โดย ททท.

ความคิดเห็น