กรกฏาคม 2563
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
หน้าแรก > โครงการพระราชดำริในภาคตะวันออก > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

" ห้องเรียนธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งจันทบุรี "

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ความว่า “…ให้พิจารณาพื้นที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี…” ต่อมาทางจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมกำหนดบริเวณตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขึ้นในปี ๒๕๒๕ เพื่อดำเนินการศึกษา สาธิต และพัฒนาที่ดินชายฝั่งทะเลอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการวางแผนพัฒนาจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืนอย่างมีระบบ ตั้งแต่การศึกษาทดลอง วิจัย ทดสอบ สาธิต ขยายผล และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ผลการศึกษา การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ให้แก่ส่วนราชการ และภาคเอกชนทั่วไป พัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ตลอดจนพัฒนากิจกรรมอื่นๆ แบบบูรณาการควบคู่ไปด้วย พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน เป็นการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนได้รับรางวัลดีเด่นในปี ๒๕๔๕ และรางวัลยอดเยี่ยมในปี ๒๕๔๓ ประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เที่ยวเพลินในโครงการ

“ เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ”

สะพานไม้สำหรับเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน มีความยาวราว ๑,๖๐๐ เมตร ระหว่างทางมีศาลาให้ความรู้เรื่องต่างๆ เช่น การกำเนิดอ่าวคุ้งกระเบน เรื่องไม้ทัพหน้าป่าชายเลน เรื่องระบบรากของต้นไม้ การปลูกต้นไม้ชายเลนและห่วงโซ่อาหาร การประมง รวมถึงระบบนิเวศต่างๆ ภายในป่าชายเลน โดยมีป้ายสื่อความหมายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์เป็นระยะๆ นอกจากนี้ ยังมีศาลาชมวิวที่สร้างยื่นออกไปในอ่าว สามารถมองเห็นแนวป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งกิจกรรมสนุกสนาน เช่น พายเรือคายักเที่ยวชมป่าชายเลนระยะทางราว ๒,๕๐๙ เมตร มีบริการช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ หอดูนกสูง ๒๔ เมตร เป็นจุดศึกษาความหลากหลายของนกและเรือนยอดไม้ของต้นไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน

สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ เป็นสวนไม้ยืนต้นขนาดย่อมที่อยู่ติดกับชายหาด เหมาะแก่การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และพักผ่อนหย่อนใจภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบ มีลานกางเต็นท์ไว้บริการ

แปลงเพาะพันธุ์พืช มีสวนสมุนไพร แปลงเพาะชำกล้าไม้ แปลงผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านระบบนิเวศของสัตว์น้ำ มีตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำกว่า ๕๐ ตู้ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ปลาเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ปลาในแนวปะการัง และปลาที่มีรูปร่างแปลก ที่ถือว่าได้ว่าเป็นพันธุ์ปลาหายากในแถบทะเลตะวันออก เช่น ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อลายไขว้ หอยมือเสือ ปลาสิงโต ปลานกขุนทอง รวมทั้งอุโมงค์แก้วใส ที่จะได้พบเห็นสัตว์น้ำที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เช่น ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลากะรัง ปลาสินสมุทร ปลาฉลามกบ และปลากระเบน เป็นต้น เปิดให้เช้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

สถานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเล ดำเนินการวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ รวบรวมและจัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำ เช่น กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลาหมอทะเล ก่อนจะปล่อยลงในป่าชายเลนเพื่อเพิ่มผลผลิต และเพื่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ รักษาสภาวะแวดล้อม เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนให้เจริญเติบโตได้ดี และขยายพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

รู้แล้วเที่ยวสนุก

“พื้นที่ป่าชายเลนที่ปลูกมาแล้ว ถ้าแน่นเกินไป แสงแดดส่องลงไปไม่ถึง ไม่มีออกซิเจน สัตว์น้ำไม่สามารถอยู่ได้ จำเป็นต้องตัดสาง และไม้ที่ตัดสางออกให้นำไปเผาถ่าน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น” ดังพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว ไม้โกงกางนั้นชอบแสงแดด  หากลำต้นเบียดเสียดเกินไปก็จะทำให้แสงแดดส่องไม่ถึง  ดังนั้นการถางต้นโกงกางออกบ้างจึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม้โกงกางก็ไม่ได้นำไปทิ้งเปล่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์คือ นำมาผลิตถ่านคุณภาพดีที่ให้ความร้อนสูงถึง ๗,๓๐๐ แคลอรี่ ต่อกรัม คุได้นานและมีขี้เถ้าน้อย  นอกจากนี้ยังนำมาทำเยื่อกระดาษได้ เปลือกเมื่อนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วง อาเจียน  และเปลือกตำละเอียดนำมาพอกแผลสด  ห้ามเลือดได้ดี

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ใกล้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มีชายหาดที่สวยงามให้ได้เล่นน้ำและพักผ่อนหย่อนใจคือ หาดเจ้าหลาว หาดทรายละเอียดสีน้ำตาลแดง มีที่พักเปิดบริการหลายแห่ง สามารถออกไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นได้ ถัดมาคือ หาดแหลมเสด็จ มีชายหาดยาว ๒ – ๓ กิโลเมตร ทะเลใส ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว และทิวสนทะเล ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน คลื่นลมสงบ เหมาะแก่การไปเที่ยว อ่าวคุ้งกระเบน เป็นเวิ้งอ่าวที่ถูกปิดด้วยสันทราย มีทางเข้าออกของเพียงทางเดียว ทัศนียภาพสวยงาม หาดคุ้งวิมาน ทะเลใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ และ จุดชมวิวเนินนางพญา สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของท้องทะเล และถนนเลียบชายหาดที่อยู่ด้านล่างคือ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นถนนสองเลน มีระยะทางรวม ๑๑๑ กิโลเมตร ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในช่วงจังหวัดจันทบุรีที่มีลักษณะโค้งไปตามภูเขา เลียบชายหาด ผ่านหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมสิงห์ และผ่านจุดชมวิวสวยๆ อีกหลายแห่ง บริเวณไหล่ทางมีเลนสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ

" ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยว ๑ วัน "

เช้า ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ แต่เช้าตรู่มุ่งสู่จังหวัดจันทบุรี จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เดินชมธรรมชาติของป่าชายเลนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ขึ้นหอดูนก และพายเรือคายักช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย เยี่ยมชมชีวิตสัตว์น้ำหลากหลายชนิดได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ขึ้นเนินนางพญาไปชมวิวถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แล้วมาเล่นน้ำทะเลให้สบายใจบริเวณชายหาดต่างๆ
เย็น เดินทางกลับกรุงเทพฯ

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
พิกัดภูมิศาสตร์: N 12 o 34.217’ E 101 o 54.000’

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี จนถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๓๐๑ – ๓๐๒ ให้เลี้ยวขวาที่แยกหนองสีงา จากนั้นวิ่งตรงเข้ามาตามเส้นทางหลักเรื่อยๆ อีกประมาณ ๒๗ กิโลเมตร ซึ่งจะผ่านทั้งวัดวังหิน วัดรำพัน วัดท่าศาลา และเมื่อถึงทางแยกที่ตัดกับทางจะไปหาดคุ้งวิมาน ก็ให้เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าตรงไปสักระยะ จะมีป้ายบอกจุดหมายคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอยู่เป็นระยะ.

ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
บ้านหมูดุด หมู่ ๔ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โทร. ๐ ๓๙๔๓ ๓๒๑๖ – ๘
เปิดทำการ: ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ฤดูกาลท่องเที่ยว: ตลอดปี
หมายเหตุ:
- มีบ้านพักและเต็นท์บริการเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุณาสำรองล่วงหน้า