กรกฏาคม 2563
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
หน้าแรก > โครงการพระราชดำริในภาคตะวันออก > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

" ต้นแบบการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง "

ด้านหลังเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นที่ตั้งของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ระยะห่างเพียง ๒๐๐ เมตร อยู่ท่ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื้น บรรยากาศเงียบสงบ เป็นโครงการในพระราชดำริของพ่อหลวงที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทางเลือกในการดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้หลักธรรมชาติ เรียกได้ว่าภายในพื้นที่ ๑๔ ไร่ ล้วนเต็มไปด้วยองค์ความรู้ ทั้งกังหันน้ำ โครงการแก้มลิง โครงการบำบัดน้ำเสีย แนวคิดในการพัฒนาดิน น้ำ ป่า คน การสร้างพลังงานทางเลือกอย่างไบโอดีเซล และยังมีอีกหลายๆ แนวคิดตามพระราชดำริที่เข้าใจง่าย และสัมผัสได้จริง

เที่ยวเพลินในโครงการ

“ เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรจากทุกภาค เหนือ ใต้ กลาง อีสาน ที่สัมผัสได้จริงบนวิถีแห่งความพอเพียง ”

จากทางเข้าศูนย์ฯ จะมองเห็นทัศนียภาพของป่าไม้ที่ถูกปลูกขึ้นเพื่อสร้างสรรค์เป็นจุดเรียนรู้ต่างๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาตนเอง จำลองวิถีเด่นๆ ด้านการเกษตรจากทุกภาค เหนือ ใต้ กลาง อีสาน การทำนา เลี้ยงกุ้ง บ่อบำบัดน้ำเสีย กังหันน้ำชัยพัฒนา และแนวคิดตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกย่างก้าวภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ได้สัมผัสจริง เรียนรู้จริง ไม่เฉพาะผู้ที่สนใจการเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการดำเนินวิถีชีวิตบนรากฐานแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวง สามารถเดินชมนิทรรศการการจำลองป่าไม้ ไร่นา และเรือกสวน มีป้ายบอกอธิบายตามจุดต่างๆ โดยสอดแทรกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ลำธาร และป่าต้นน้ำแบบต่างๆ โดยเริ่มจาก

ภาคเหนือ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคนรักษ์ป่า ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูก ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ผล ไม้ฟืน ไม้ใช้สอย และป่าไม้ครอบคลุมช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การทำระบบป่าเปียกเพื่อป้องกันไฟป่า และการทำฝายชะลอความชุ่มชื้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียนรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เช่น การสีข้าว การเลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก และการห่มดินเพื่อให้ได้ดินดีกลับมาเพาะปลูก

ภาคกลาง จัดแสดงเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของตัวเองอย่างคุ้มค่า เรียนรู้การสร้างบ้านดิน และสมุนไพรนานาชนิด อย่างเช่น เส้นทางเครื่องแกง โดยปลูกสมุนไพรที่จะนำไปปรุงอาหารรวมเป็นกลุ่มๆ ตามชนิดของเครื่องแกงนั้นๆ

ภาคใต้ สาธิตการทำพลังงานทดแทน เช่น การทำน้ำมันไบโอดีเซล การเผาถ่าน และเรียนรู้เรื่องทฤษฎีแก้มลิง กับ ทฤษฎีแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นต้น

รู้แล้วเที่ยวสนุก

ทฤษฎีแก้มลิง เป็นแม่แบบในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือการขุดคลองต่าง ๆ เพื่อชักน้ำ ให้มารวมกัน แล้วนำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำ จากนั้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงจึงค่อยระบายน้ำลงทะเล ซึ่งเปรียบเหมือนลิงเวลากินกล้วยจะเก็บไว้ที่แก้มได้หลายลูกแล้วค่อย ๆ นำมาเคี้ยวกินภายหลัง กสิกรรมธรรมชาติ คือ การเข้าใจหลักในธรรมชาติว่าอะไรบ้างที่เกิดมาพึ่งพาอาศัยกัน หากรู้แล้วก็สามารถทำกสิกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

จุดใกล้ที่สุดก็คือ เขี่อนขุนด่านปราการชล ที่สูงตระหง่านดูราวกับกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่มหึมา มีคุณค่าในเชิงสันทนาการและเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมสัตว์น้ำและนกนานาชนิด ถัดออกไปราว ๒ กิโลเมตร คือ น้ำตกนางรอง เหมาะที่จะเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาว สามารถสัมผัสกับสายหมอกและน้ำตกที่สวยงามซึ่งไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ท่ามกลางความสวยงามตามธรรมชาติ ปิดท้ายด้วย อุทยานวังตะไคร้ เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับเล่นน้ำ รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นของไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ ภายในมีบ้านพักไว้บริการด้วย

" ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยว ๑ วัน "

เช้า เดินศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของพ่อหลวง พร้อมสัมผัสและเก็บเกี่ยวความรู้ตามโซนต่างๆ ของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
บ่าย ทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำ เช่น การทำสบู่ก้อนสมุนไพร แชมพูสมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก การสร้างบ้านดิน เป็นต้น
เย็น เดินทางกลับ หรือแวะเที่ยวชมเขื่อนขุนด่านปราการชลที่อยู่ห่างเพียง ๒๐๐ เมตรเท่านั้น

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ – ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
พิกัดภูมิศาสตร์: N 14° 18.239’ E 101° 18.841’

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ผ่านอำเภอองครักษ์ มุ่งหน้าไปเส้นทางนครนายก – น้ำตกนางรอง ผ่านอุทยานวังตะไคร้ ก่อนถึงน้ำตกนางรอง ๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ตรงไปอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร ถึงวงเวียนรูปช้าง วนขวาข้ามสะพาน ถึงสี่แยก เลี้ยวขวาตรงไปอีก ๒๐๐ เมตร ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ติดต่อ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
๙๘/๑ หมู่ ๒ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทร. โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๔๐๔๙
เว็บไซต์: www.bhumirak.com
เปิดทำการ: ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ฤดูกาลท่องเที่ยว: ตลอดปี
หมายเหตุ:
- หากเดินทางมาเป็นหมู่คณะ และต้องการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ จัดขึ้น ควรติดต่อล่วงหน้า