กรกฏาคม 2563
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
หน้าแรก > เที่ยวไหนดี > เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ-สมุนไพรบ้านดงบัง

เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ-สมุนไพรบ้านดงบัง

เป็นหมู่บ้านที่ผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ที่ได้เพาะปลูกและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรไทย เช่น ยอ ฟ้าทะลายโจร หญ้าปักกิ่ง ชุมเห็ดเทศ เพกา เสลดพังพอน เป็นต้น ที่นำมาทำเป็นสมุนไพรลูกประคบ ชุดอบ น้ำมันนวด สบู่สมานไพร รวมถึงการนวด อบ ประคบและการพัฒนามัคคุเทศน์น้อยเพื่อนำชมสมุนไพร

มีถนนผลไม้ที่ขึ้นชื่อและออกผลตามฤดูกาลอยู่ที่ บ้านหนองจวง-บ้านหนองกันเกรา ได้แก่ มังคุด กระท้อน ทุเรียน ส้มโอ มะปราง เงาะ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม ชิมผลไม้สด ๆ และซื้อผลไม้ได้โดยตรงที่สวนผลไม้ ดังต่อไปนี้
1. สวนธิดารัตน์ เจ้าของสวน ชื่อ นายวีระ โสสืบ 32/4 หมู่ 3 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ โทร. 08 9543 8438 (ผลผลิตได้แก่ มะม่วง กระท้อน)
2. สวนเหรียญทอง เจ้าของสวนชื่อ นายสำราญ เหรียญทอง บ้านเลขที่ 60/6 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3807, 08 1663 8037, 08 1782 1145 (ผลผลิตได้แก่ กระท้อน มังคุด ทุเรียน)
3. สวนปัญญา เจ้าของสวนชื่อ นายปัญญา บำรุงวัด บ้านเลขที่ 60/3 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3134, 08 1949 6977 (ผลผลิตได้แก่ กระท้อนทุเรียน)
4. สวนฮวดจึง เจ้าของสวน ชื่อ นายมนัส ฮวดจึง บ้านเลขที่ 133/2 หมู่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3568, 08 6144 1092 (ผลผลิตได้แก่ กระท้อน ทุเรียน, กระท้อนหยี)
5. สวนทรัพย์ประเสริฐ เจ้าของสวน ชื่อ นายสมยศ คุ้มพลาย บ้านเลขที่ 60/1-2 หมู่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง ปราจีนบุรี (ผลผลิตได้แก่ ทุเรียน)
6. สวนเทียบกลาง เจ้าของสวน ชื่อ นายเทวี เทียบกลาง 160 หมู่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 5383 (ผลผลิตได้แก่ ส้มโอ)
7. สวนสานิต เจ้าของสวน ชื่อ นายสานิต เชาว์ดี 160 หมู่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี (ผลผลิตได้แก่ ส้มโอ)
8. สวนจิตร์นิยม เจ้าของสวน ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน 29 หมู่ 2 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ (ผลผลิตได้แก่ มังคุด มะปราง)
9. สวนศุนาลัย เจ้าของสวนชื่อ นางสำอางค์ ศุนาลัย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 174/1 หมู่ 9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3392 (ผลผลิตได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียน)
10. สวนโยธี เจ้าของสวนชื่อ นายโยธี จันทร์เรือง บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3740 3578 (ผลผลิตได้แก่ มังคุด ทุเรียน)

 


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
7 ปีมาแล้ว
ไทยมีที่เที่ยวหลากหลายแบบ
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
7 ปีมาแล้ว
ไทยมีที่เที่ยวหลากหลายแบบ
ณฐนพัชร์ อินทพรม
7 ปีมาแล้ว
น่าไป