พฤศจิกายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
หน้าแรก > เที่ยวไหนดี
ค้นหาข้อมูลเฉพาะจังหวัด

อ่างเก็บน้ำพระปรง

เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับการชลประทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่ถูกน้ำท่วม ทำให้มีทิวทัศน์สวยงาม

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 844ตารางกิโลเมตร หรือ 527,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525

อุทยานแห่งชาติตาพระยา

เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีการประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 มีพื้นที่ทั้งหมด 371,250 ไร่ หรือ 594 ตารางกิโลเมตร

หลวงพ่อทอง (พระครูรัตนสราธิคุณ)

หลวงพ่อทอง (พระครูรัตนสราธิคุณ) วัดสระแก้ว มีความรู้ด้านวิชาการ แพทย์แผนโบราณ หลวงพ่อได้ใช้ความรู้ด้านการแพทย์ช่วยเหลือบำบัดรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยและยังเป็นพระนักพัฒนา

หมู่บ้านหัตถกรรมจักรสานล้อมเซรามิก

หมู่บ้านแห่งนี้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนาผลิตจำหน่ายและสาธิตการทำจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้มเซรามิก เป็นเซรามิกไม้ไผ่ มีชื่อเสียงด้านความประณีต สวยงาม

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 669 หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530

สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์

ตัวเขาเป็นเขาหินปูน สันเขาด้านยาวทำมุม 90 องศากับทิศเหนือและทิศใต้ จุดสูงสุดของยอดเขาสูงประมาณ 240 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นเขา 3 ลูกเรียงกัน โดยมีเขาฉกรรจ์เป็นลูกใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง

สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่พื้นที่ 250 ไร่ ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาและสายน้ำ บรรยากาศสบายเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารบริการ

สระแก้ว สระขวัญ

เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีสระน้ำและมีภาพวาด เชื่อกันว่าน้ำในสระแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์