กรกฏาคม 2563
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ค้นหาข้อมูลเฉพาะจังหวัด

วัดสง่างาม

วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2460 เป็นวัดที่มีผู้นิยมมาลอดใต้พระอุโบสถ

วัดบางแตน

วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบ้านสร้าง ภายในมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือชื่อว่า "หลวงพ่อคุ้ม"

วัดบางกระเบา

วัดบางกระเบาเป็นวัดอารามหลวง อยู่ติด กับ ต.บ้านสร้าง ใกล้กับที่ทำการ อบต. บางกระเบา ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำให้แก่คนรุ่นหลัง

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

ในพื้นที่ 17 ไร่ของคุณณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยก่อน

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)

เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์และศิลปะวัตถุของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งของที่จัดทำขึ้นใหม่เลียนแบบศิลปะโบราณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในภูมิภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง

ป่าลานและสวนพักผ่อนหย่อนใจ (อุทยานแห่งชาติทับลาน)

เป็นป่าลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศไทย มีต้นตาลเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ใบใหญ่เป็นรูปพัดคล้ายใบลาน

น้ำตกเขาอีโต้

ตั้งอยู่ในวนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ เป็นธารน้ำที่ไหลตลอดทั้งปี มีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน

น้ำตกห้วยใหญ่

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูง 60 เมตร กว้าง 30 เมตร เป็นพื้นที่ในความดูแลของ อบต.ไทยสามัคคี