พฤศจิกายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
ค้นหาข้อมูลเฉพาะจังหวัด

ค่ายพรหมโยธี ดินแดนหิ่งห้อย

พบดินแดนหิ่งห้อยนับแสนตัวในสวนป่า ภายในบริเวณค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุร

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

เมืองโบราณสมัยทวารวดีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปไข่ หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีเนื้อที่ประมาณ 700ไร่ ลักษณะของเมืองมีคูเมือง และคันดินกำแพงเมืองล้อมรอบคูน้ำ

แก่งหินเพิง

เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ในลำน้ำใสใหญ่ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นชั้นหินทราย อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ 9 (ใสใหญ่) อำเภอนาดี

เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ-สมุนไพรบ้านดงบัง

เป็นหมู่บ้านที่ผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ที่ได้เพาะปลูกและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรไทย

เทวสถานพานหิน

เป็นโบราณสถาน ที่ก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ กว้างด้านละ 15.50 เมตร สูง 3.5 เมตร มีมุขยื่นออกไปทั้งสี่ด้าน

เทวสถานจิงเยี่ยงไท้

ก่อตั้งโดยมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีที่เก่าแก่ของชุมชน

อ่างเก็บน้ำทับลาน

เกิดจากการสร้างเขื่อนชลประทานเก็บกักน้ำ มีทะเลสาบกว้างใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง สามารถมองเห็นเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ไกลออกไปเป็นฉากหลัง

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

ก่อสร้างเป็นเขื่อนดิน สูงประมาณ 16.50 เมตร ยาว 740 เมตร

อุทยานแห่งชาติทับลาน

ครอบคลุมพื้นที่ของ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และอ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว อ.ครบุรี อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร

อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (นกเป็ดน้ำหนองปลาแขยง)

เป็นสวนสาธารณะและหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี